Χ.ΠΟΪΡΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Τηλ: +302105142400
Φαξ: +302105155116
Email: elfon@otenet.gr